Makroekonomia (2)

Olivier Blanchard (autor)
Andrzej Wojtyna (redaktor naukowy), Tadeusz W. Kowalski (redaktor naukowy), Marek Dąbrowski (tłumacz), Jerzy Kur (tłumacz), Anna Matysek-Jędrych (tłumaczka), Krystian Mucha (tłumacz), Marta Sordyl (tłumaczka), Szymon Truskolaski (tłumacz), Marta Wajda-Lichy (tłumaczka), Jacek Wallusch (tłumacz)

Tytuł:     Makroekonomia
Dane oryginału:     Macroeconomics, 5th expanded edition; Macroeconomics. A European Perspective, 1st edition (chapters 25, 26)
Cena okładkowa:     109 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     1108
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie
Data wydania:     04.11.20122
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-65-2

Opis

„Czym jest makroekonomia? Najlepszym sposobem udzielenia odpowiedzi na to pytanie nie jest dostarczenie formalnej definicji, ale zabranie Czytelnika w ekonomiczną podróż po świecie” – pisze autor na pierwszych stronach książki.

Polskie wydanie jest tłumaczeniem jednego z najbardziej popularnych podręczników do makroekonomii. W Stanach Zjednoczonych publikacja ta doczekała się kilku wydań. „Makroekonomia” nie jest jedynie kolejnym podręcznikiem. To kompleksowy przewodnik po gospodarce i współczesnym świecie. Autor poruszył problemy związane z globalnym kryzysem, a także szczegółowo opisał wyzwania stojące przed krajami starego kontynentu i strefą euro. Wskazał, jakie korzyści i zagrożenia niesie wspólna waluta.

Dzięki odpowiedniemu ujęciu tematu Czytelnik będzie postrzegał makroekonomię jako spójną całość, a nie jako zbiór różnych modeli. Będzie w stanie zrozumieć znaczenie nie tylko obecnych zjawisk w gospodarce światowej, lecz także tych, które przyniesie przyszłość.

Autor przedstawił analizę makroekonomiczną w tradycyjnym ujęciu krótko-, średnio- i długookresowym, a także wzbogacił lekturę o teorię oczekiwań. Na uwagę zasługuje również opisanie wpływu akumulacji kapitału i postępu technicznego na wzrost gospodarczy. Dużo miejsca poświęcono następstwom otwarcia rynków oraz konsekwencjom wprowadzenia w poszczególnych krajach różnych systemów kursu walutowego.

Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych makroekonomią. Wykładowców ucieszy fakt, że materiał został przedstawiony w sposób ułatwiający przeprowadzenie wykładu, a studentów – przykłady pomocne w zrozumieniu opisanych zagadnień teoretycznych. „Makroekonomia” to także lektura dla przedstawicieli świata biznesu, którzy chcą lepiej poznać procesy zachodzące w gospodarce.


Jestem przekonany, że dzięki lekturze podręcznika Czytelnik zdobędzie wiedzę potrzebną do zrozumienia obecnego kryzysu. Co więcej, będzie w stanie analizować nowe wydarzenia i przewidywać rozwój zdarzeń makroekonomicznych

Ze wstępu autora do wydania polskiego

O autorze

Olivier Blanchard jest głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Studia pierwszego stopnia ukończył we Francji, a następnie został profesorem ekonomii na amerykańskiej uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT). Wykładał również na Harvard University.