Rachunkowość

Ewa Śnieżek (redaktorka naukowa)
Tytuł i podtytuł:     Rachunkowość. Podstawy
Cena okładkowa:     89 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     726
Format:      
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     10.02.2021
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-49-2

Opis 

Podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą wzbogacić i ugruntować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, głównie studentów kierunków ekonomicznych oraz uczestników kursów i szkoleń z podstaw rachunkowości.

 

Publikacja obejmuje prezentację zagadnień z obszaru rachunkowości finansowej i operacyjnej rachunkowości zarządczej. Autorzy opracowania dołożyli wszelkich starań, aby w sposób przejrzysty i uporządkowany przestawić niejednokrotnie skomplikowane zagadnienia związane z rejestracją operacji gospodarczych, ujawnianiem informacji we współczesnej sprawozdawczości finansowej, kalkulacją kosztów wytworzenia oraz podstawami rachunku kosztów.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że podjęte przez Autorów problemy są przedstawione w formie przystępnego wykładu oraz praktycznych ćwiczeń. Autorzy, wykorzystując liczne schematy i rysunki, przedstawili problematykę podstaw rachunkowości w zrozumiały sposób. Każde zagadnienie obejmuje gruntowną prezentację danego problemu i jest zilustrowane przykładami praktycznymi.

 

W ramach poszczególnych rozdziałów wydzielone zostały: podstawy teoretyczne, przykłady z rozwiązaniami, zadania do rozwiązania wraz z rozwiązaniami, literatura zalecana oraz problemy i pytania. Dodatkowo Czytelnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą 200 pytań testowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. 

 

Nadanie książce takiej struktury wynika z długoletniego doświadczenia dydaktycznego autorów oraz z ich głębokiego przekonania o ważności i bezwzględnej konieczności posiadania ugruntowanej, podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Dzięki tak opracowanemu układowi, podręcznik doskonale sprawdza się w procesie nauczania zdalnego.