Nowoczesny audyt wewnętrzny

Robert Moeller (autor)
Michał Płonka (tłumacz), Natalia Koniuszewska (tłumaczka)

Tytuł:     Nowoczesny audyt wewnętrzny
Dane oryginału:     Brink’s Modern Internal Auditing. A Common Body of Knowledge, 7th edition, John Wiley & Sons, 2009
Cena okładkowa:     159 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     888
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     17.01.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-46-1

Opis

Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej dziedzinie. Jest to pierwsza książka na polskim rynku, która koncentruje się na biznesowym aspekcie stosowania audytu wewnętrznego w dużych korporacjach.

W publikacji przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z przeprowadzaniem audytu, takie jak:

  • geneza i znaczenie nowoczesnego audytu wewnętrznego,
  • badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej, zasady ramowe,
  • podstawowe elementy praktyki audytu wewnętrznego – od standardów zawodowych po wybór obszarów w przedsiębiorstwie poddawanych audytowi, planowanie działań, etapy, zakończenie i ocenę,
  • najistotniejsze elementy Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
  • organizowanie działań audytu i zarządzanie nimi, regulaminy audytu, kluczowe kompetencje audytorów,
  • zastosowanie technologii informacyjnej w wykonywaniu zadań audytu wewnętrznego,
  • audyt wewnętrzny a nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie,
  • certyfikaty zawodowe i wymagane kompetencje profesjonalnego audytora wewnętrznego,
  • wymagania dotyczące ujednolicenia norm i zasad działania audytu, wpływ standardów ISO, międzynarodowych standardów rachunkowości i innych.

O autorze

Robert R. Moeller ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu projektów i doradztwie w dziedzinie audytu wewnętrznego. Uczestniczył aktywnie w działaniach zarówno Instytutu Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors – IIA), jak i Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA). W 1996 roku założył firmę Compliance and Control Systems Associates, Inc. Prowadzi szkolenia dotyczące mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz nadzoru korporacyjnego.