Joanna Krasodomska

Joanna Krasodomska – dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2006 r. uzyskała stopnień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse został jej nadany przez Radę Wydziału Finansów i Prawa UEK w 2015 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, European Accounting Association i International Association for Accounting Education & Research. Od 2016 r. działa także w ramach IR Academic Research Support Group, powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Jej zainteresowania naukowe dotyczą rachunkowości międzynarodowej i bankowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz polityki informacyjnej spółek, w tym w szczególności sprawozdawczości zintegrowanej. Jest autorką i współautorką ponad 120 publikacji z tego zakresu. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe na różnych formach studiów.

Książki autorki