Kompendium metod i technik zarządzania

Katarzyna Szymańska (redaktorka naukowa, autorka)
Anna Adamik (autorka), Sylwia Flaszewska (autorka), Anna Juźwicka (autorka), Karolina Zofia Kapuścińska (autorka), Stefan Lachiewicz (autor), Marek Matejun (autor), Michał Nowicki (autor), Piotr Sitkiewicz (autor), Anna Walecka (autorka)Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia
Cena okładkowa:     59 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     432
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     2.12.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-19-5

Opis

Książka stanowi kompendium metod i technik zarządzania przydatnych współczesnym organizacjom. Składa się z 23 bloków tematycznych, ułożonych alfabetycznie. Każdy rozdział obejmuje syntetyczne omówienie teoretycznych podstaw wybranej metody lub techniki zarządzania, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, listę pytań i poleceń, a także ćwiczenia do wykonania. W rozdziale pierwszym wyjaśniono, czym są metody i techniki zarządzania, zaprezentowano ich ewolucję, definicje i klasyfikacje. Jest on wprowadzeniem do następnych 22 rozdziałów stanowiących trzon książki. Kolejno opisano w nich następujące metody i techniki zarządzania: audyt, benchmarking, brainstorming, controlling w organizacjach gospodarczych, diagramy Ishikawy i Pareto, just in time, lean management, macierz BCG, macierz Hofera, macierz McKinseya, marketing mix, metodę cyklu życia produktu, outsourcing, PEST, pięć sił Portera, reengeneering, Six Sigma, strategiczną kartę wyników, SWOT, TBS, TQM oraz zarządzanie przez delegowanie.

Kompendium powstało jako efekt wieloletnich doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jest przeznaczone dla studentów politechnik, uczelni ekonomicznych, uniwersytetów i innych szkół wyższych. Może być także pomocne praktykom biznesu i menedżerom różnych typów organizacji, zarówno gospodarczych, jak i publicznych czy społecznych, jako doskonały przewodnik po najważniejszych metodach i technikach zarządzania.