Nauka o organizacji

Anna Adamik (redaktorka naukowa, autorka)
Filip Chybalski (autor), Sylwia Flaszewska (autorka), Stefan Lachiewicz (autor), Marek Matejun (autor), Michał Nowicki (autor), Katarzyna Szymańska (autorka), Anna Walecka (autorka), Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     528
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie
Data wydania:     04-10-2021
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-66-9

Opis

Podręcznik jest wynikiem wieloletnich doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jego treść i struktura odpowiadają wymaganiom standardów kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedmiotu „nauka o organizacji”. Podstawowe zagadnienia z tego obszaru zostały tu zaprezentowane z perspektywy dynamiki rozwoju organizacji oraz towarzyszącego im szeroko pojętego otoczenia.

Lektura publikacji dostarczy wiedzy na temat:

  • ewolucji sposobów postrzegania organizacji,
  • typologii organizacji, ich cech i form,
  • istoty i cech otoczenia organizacji oraz znaczenia relacji z nim,
  • czynników i faz rozwoju organizacji,
  • zmian organizacyjnych wspierających elastyczność i innowacyjność,
  • procesów organizacyjnych – istoty, rodzajów, zarządzania procesowego,
  • form współpracy organizacyjnej.

Omówienie każdego tematu uzupełniono bogatym wykazem literatury, listą zagadnień do dyskusji i przemyśleń oraz zadaniem do zrealizowania. Weryfikację i utrwalenie zdobytej wiedzy ułatwią zamieszczone na końcu książki pytania testowe.


Sądzę, że zaletą tej książki jest to, iż zawiera ona treści bardzo przydatne także dla praktyków zarządzania i badaczy organizacji na poziomie eksperckim i naukowym. Praca może być inspiracją w obszarze wyboru przedmiotu badań oraz doboru metod i narzędzi badawczych. Spełnia wszelkie wymagania dotyczące podręcznika, a w wielu aspektach znacznie je przekracza pod względem formy, struktury i głębokości analizy.

Prof. dr hab. Ryszard Rutka
Uniwersytet Gdański

Adresaci

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów kierunków zarządzania, inżynierii zarządzania i administracji, jak i praktyków – menedżerów odpowiedzialnych za kreowanie rozwoju organizacji komercyjnych, publicznych i społecznych, a także przedstawicieli władz lokalnych, generujących swymi działaniami rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.