Zarządzanie silną marką

Marzanna K. Witek-Hajduk (redaktorka naukowa, autorka)
Teresa M. Dudzik (autorka), Krzysztof Jakubiak (autor), Grzegorz Materna (autor), Bohdan Pawłowicz (autor), Wiktor Piątkowski (autor), Tomasz Sikora (autor), Agnieszka Surowicz (autorka), Ewa Szczęsna (autorka), Andrzej Sznajder (autor), Sylwia Zapolska-Szcześniak (autorka)

Tytuł:     Zarządzanie silną marką
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     444
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     15.02.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-79-9

Opis

Znaczenie marki jako składnika wartości niematerialnych i prawnych różnych instytucji – nie tylko przedsiębiorstw, ale także m.in. pośredników handlowych, klubów sportowych, organizacji non profit, szkół wyższych – wciąż rośnie. Marka staje się też ważnym narzędziem konkurowania miast, regionów czy krajów. Skutkuje to wzrostem zainteresowania tematem kształtowania strategii dla danej marki, ukierunkowanej na tworzenie i utrzymywanie jej kapitału, siły i wartości.

Celem książki jest analiza wybranych czynników determinujących rozwój marek oraz strategie markowe, a także charakterystyka różnych aspektów zarządzania marką, w tym planowania i realizacji strategii marki i portfela marek instytucji, oraz identyfikacja atrybutów silnej marki. Szczegółowo omówiono m.in. następujące zagadnienia:

  • definicja marki, ewolucja jej znaczenia i zastosowania w działalności organizacji,
  • elementy zarządzania marką, podejmowanie decyzji strategicznych z nią związanych,
  • prawne aspekty zarządzania marką, w tym międzynarodowy i polski system ochrony znaków towarowych oraz inne regulacje prawne,
  • narzędzia marketingu mix służące kształtowaniu silnej marki,
  • proces kształtowania programu Iojalnościowego marki, rodzaje funkcjonujących programów,
  • semiotyczne i antropologiczne aspekty kreowania marki,
  • najważniejsze problemy zarządzania marką w sytuacji kryzysowej.

Książka została napisana przez wykładowców Podyplomowego Studium Zarządzania Marką w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Jest przydatnym źródłem wiedzy dla kadry zarządzającej wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw i instytucji, pracowników działów marketingu, a także studentów kierunków związanych z marketingiem i zarządzaniem.