Dariusz Wędzki

Dariusz Wędzki jest profesorem zwyczajnym doktorem habilitowanym ekonomii. Pełni funkcję kierownika Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest ekspertem firm doradczych White Young Green International, White Young Green Consulting oraz Alteverso Consulting Group. Zasiada w Radzie Nadzorczej firmy PMR Restrukturyzacja SA zajmującej się restrukturyzacjami oraz postępowaniami upadłościowymi i naprawczymi.

Zajmuje się analizą finansową, rachunkowością finansową i sprawozdawczością finansową, zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, rachunkowością zarządczą i controllingiem, matematycznymi i statystycznymi metodami w finansach i rachunkowości oraz restrukturyzacją finansową.

Jest współautorem i autorem książek Zarządzanie płynnością finansową, Strategie płynności finansowej oraz Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Jego książka Zarządzanie płynnością finansową otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Za Strategie płynności finansowej został nominowany do Nagrody Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Pierwsza edycja Analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego otrzymała Nagrodę Beta w 2007 roku. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Rachunkowość”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Badania Operacyjne i Decyzje”, „Ekonomista”, „Bank i Kredyt”, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” oraz innych. Członek European Accounting Association oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest współzałożycielem stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu.

Prowadził szkolenia dla takich firm, jak Kompania Piwowarska, Coca-Cola, Polkomtel, Grupa Lafarge, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski i wielu innych. Sporządził wiele opracowań eksperckich w dziedzinie controllingu, finansów i rachunkowości, tworzył plany restrukturyzacji i plany naprawcze dla przedsiębiorstw, opracowywał algorytmy programów komputerowych w dziedzinie analizy finansowej, controllingu i rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw. Był doradcą zarządu Stoczni „Nauta” SA oraz doradcą ds. restrukturyzacji finansowej Stoczni „Gdynia” SA. Był również członkiem Rady Nadzorczej koncernu Krajowa Spółka Cukrowa SA. Kierował wdrożeniem dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, informatyki oraz finansów w sądownictwie w ramach projektu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Był ekspertem Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ekspertem Ministerstwa Skarbu oraz Ministerstwa Gospodarki, a także członkiem zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. opracowania nowego Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

Książki autora