Gary Armstrong

Gary Armstrong jest emerytowanym profesorem w Kenan-Flagler Business School przy University of North Carolina w Chapel Hill. Studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie biznesu ukończył na Wayne State University w Detroit, a tytuł doktora marketingu uzyskał w Northwestern University. Jest autorem licznych artykułów, publikowanych w najważniejszych periodykach z dziedziny biznesu. Prowadził badania rynku i konsultacje dla wielu firm w zakresie zarządzania sprzedażą i strategii marketingowych.

Pierwszą i największą miłością profesora Armstronga było jednak zawsze i jest nauczanie. Specjalna profesura Katedry im. Blackwella, którą piastował, to jedyne takie stanowisko stworzone na poziomie studiów pierwszego stopnia na University of North Carolina w Chapel Hill. Profesor Armstrong jest bardzo zasłużony jako wykładowca i przedstawiciel władz studiów na poziomie undergraduate w Kenan-Flagler. Pełnił kolejno obowiązki między innymi dziekana wydziału marketingu, kierownika studiów biznesowych na poziomie undergraduate oraz kierownika studiów biznesowych na poziomie postgraduate. Przez wszystkie te lata ściśle współpracował z klubami i stowarzyszeniami studentów biznesu. Otrzymał także liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane najlepszym wykładowcom. Jako jedyny wykładowca był trzykrotnie laureatem prestiżowej Award of Excellence in Undergraduate Teaching. Otrzymał UNC Board of Governors Award for Excellence in Teaching – najwyższe wyróżnienie przyznawane nauczycielom akademickim wszystkich szesnastu kampusów University of North Carolina.

Książki autora