Jacek Goliszewski

Jacek Goliszewski − absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy), doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor w dziale doradztwa firmy Mazars Polska. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym i operacyjnym dla spółek z różnych branż, zdobyte podczas pracy w Polsce, Niemczech i Rosji w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki oraz na stanowiskach dyrektora generalnego MIK Poland i członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i integracje w filii Kraft Jacobs Suchard.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wspomaganych komputerowo systemów decyzyjnych, controllingu, systemów planowania, budżetowania i decyzyjnego rachunku kosztów, zarządzaniu procesami, zarządzaniu finansami i w optymalizacjach kosztowych. Prowadzi ponadto wiele szkoleń z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej (m.in. autor pierwszego w Polsce cyklu artykułów o controllingu), członkiem Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.

Książki autora