Wskaźniki marketingowe

Robert Kozielski (redaktor, autor)
Michał Dziekoński (autor), Artur Maciorowski (autor), Grzegorz Mazurek (autor), Michał Medowski (autor), Anna Miotk (autorka), Marcin Ostachowski (autor), Jacek Pogorzelski (autor), Grzegorz Urbanek (autor)

Tytuł:     Wskaźniki marketingowe
Cena okładkowa:     99 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     672
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     piąte poszerzone
Data wydania:     2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-41-6

Opis

Książka zawiera dokładne omówienie 76 wskaźników marketingowych, które opisano według jednolitego schematu – od definicji, poprzez etapy obliczania i zastosowanie, po przykłady i studia przypadków. Dzięki zadaniom z rozwiązaniami czytelnik może sprawdzić swoje umiejętności obliczania wskaźników i ich interpretacji.


Na rynku księgarskim znajduje się dużo pozycji poświęconych teorii marketingu, ale bardzo mało rzetelnych prac stricte narzędziowych, takich jak ta książka. Każdy wskaźnik został w niej klarownie przedstawiony i zilustrowany. Praca powinna się znaleźć na półce każdego marketingowca.

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


Nie uważam marketingu za naukę, a jedynie za pewną dziedzinę wiedzy, której rozwój zależy od użyteczności narzędzi dostarczanych przez nią organizacjom. Ten aspekt pragmatyczny został w pełni zrealizowany w tej pracy. Bardzo wysoko oceniam wstęp pióra Roberta Kozielskiego, a także gruntowne osadzenie opisywanych wskaźników w literaturze przedmiotu oraz przykłady ich zastosowań.

Prof. dr hab. Jerzy Dietl
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości


Przesłanie tej książki jest mi szczególnie bliskie. W naukach o zarządzaniu trudno o rozwój użytecznych teorii bez umiejętności pomiaru rezultatów. Jeśli nie potrafimy mierzyć jakiegoś zjawiska, to prawdopodobnie nie rozumiemy go w pełni. Książka jest cennym podręcznikiem dla studentów zarządzania aspirujących do pracy w marketingu. Uczy nie tylko metod, ale i odpowiedzialności za nakłady na marketing. Powinna po nią sięgnąć również kadra kierownicza, gdyż podążając za sugestiami autorów, można zweryfikować politykę marketingu w przedsiębiorstwie.

Prof. Henryk Sterniczuk
University of New Brunswick, Kanada


Ta publikacja pojawia się w samą porę. Przypomina o tym, o czym wielu marketingowców, niestety, zapomniało. Mówi: zatrzymajcie się, skupcie i zbadajcie dokładnie, czy to, co robicie, przynosi jakieś efekty. Przypomina, że marketing tak jak wszystkie inne aspekty działalności firmy musi podlegać gruntownej ocenie. Książka ta to rzeczowe i praktyczne przedstawienie mierników marketingowych, których właściwe zastosowanie może dostarczyć niezwykle cennej wiedzy operacyjnej.

Barbara Pałdyna
Marketing Manager, PricewaterhouseCoopers – dział doradztwa podatkowego


Szkoląc pracowników marketingu, widzę, że zwykle wiedzą, JAK coś zrobić poprawnie, rzadziej – CO zrobić, jak zmierzyć wynik i wyciągnąć wnioski. Świetnie radzą sobie z taktyką, ale nie zawsze wybierają właściwe cele – wtedy efekty ich pracy niczemu nie służą. Książka zmusza do przemyślenia tych właśnie kwestii.

Rafał Szczepanik
Partner i członek zarządu w firmie szkoleniowej Training Partners