Jerzy Kisielnicki

Jerzy Kisielnicki – profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, dr habilitowany inż., kierownik Zakładu Projektowania Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Wykładowca na Uczelni Łazarskiego i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Członek honorowy Stowarzyszenia Project Managerów Polska. Specjalizuje się w pracach z zakresu projektowania i wdrażania systemów informatycznych i informacyjnych dla zarządzania, analizy systemowej organizacji, doskonalenia metod i technik zarządzania. Brał udział w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych, między innymi takich jak: system wspomagania decyzji dla ORLEN KOL_TRANS, strategia informatyzacji NBP, transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, projektowanie systemu informatycznego rachunkowości dla przedsiębiorstwa Elana. Kierownik zadania projektowego w realizacji programu strategicznego dotyczącego utworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej SYNAT dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. W latach 2011–2013 kierownik projektu dotyczącego modernizacji systemu zarządzania Policją. Był programistą, projektantem, a następnie generalnym projektantem systemów informatycznych i dyrektorem ds. badawczo-rozwojowych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Informatyki OBRI, jak też dyrektorem ds. projektowych i rozwojowych w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki CPIZI ZETO‑ZOWAR. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, przewodniczący Rady Naukowej, Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w I i II kadencji i członek komisji akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 2007–2009 wiceprzewodniczący Rady Informatyki i członek Rady Konsultacyjnej Programu PESEL II przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Książki autora