Anna Jaroszczak

Anna Jaroszczak – były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Jest współautorką podręczników akademickich Rachunkowość finansowa oraz Rachunkowość zarządcza. Wybrane zagadnienia, testy i zadania.

Książki autorki

  • Tytuł
  • Data publikacji
  • Losowy