Marta Nowak

Marta Nowak – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz międzynarodowego programu Global Village for Future Leaders of Business and Industry w Iacocca Institute na Lehigh University. Laureatka ogólnokrajowego konkursu „Grasz o Staż”.

Główne zainteresowania naukowe oraz obszary badawcze autorki to controlling, pomiar dokonań oraz rachunkowość. W szczególności bliska jest jej tematyka controllingu personalnego oraz etyki rachunkowości, controllingu i pomiaru dokonań, a także problematyka rachunkowości behawioralnej.

Autorka ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim. Do jej indywidualnych monografii zaliczają się Controlling personalny w przedsiębiorstwie (Wolters Kluwer), Controlling działalności marketingowej (PWE) oraz Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Współautorka licznych książek, m.in. Zarządzanie dokonaniami w organizacjach (PWE), Budżetowanie w przedsiębiorstwie (Wolters Kluwer), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa (CeDeWu), Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Controlling w działalności przedsiębiorstwa (PWE). Współautorka dwóch wielojęzycznych słowników terminów związanych z ekonomią, rachunkowością i finansami wydanych w Paryżu i Żytomierzu. Recenzentka książek, leksykonów, czasopism i prac naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu rachunkowości, finansów, pomiaru dokonań, etyki rachunkowości, controllingu.

W ramach działalności naukowej i popularyzatorskiej wygłaszała referaty na ok. 50-ciu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wykłada w języku angielskim i polskim. Tematyka wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć komputerowych dotyczyła lub dotyczy controllingu, controllingu operacyjnego, budżetowania, rachunkowości zarządczej, controllingu personalnego, controllingu marketingu, psychologii ekonomicznej w audycie, kompetencji psychologicznych w zarządzaniu i audycie, zarządzania stresem.

Książki autorki