Anna Karwińska

Anna Karwińska – profesor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kieruje Katedrą Socjologii. Najważniejsze obszary jej zainteresowań naukowych to socjologia miasta i przestrzeni, socjologia kultury, socjologia stosunków międzynarodowych i zagadnienia ekonomii społecznej. Jest autorką ponad 200 prac z zakresu socjologii w języku polskim i angielskim. Kilkakrotnie prowadziła zajęcia na uniwersytetach amerykańskich i brytyjskich, współpracuje także z Bauhaus University w Weimarze. Uczestniczyła w licznych projektach badawczych m.in. z zakresu procesów rewitalizacji. Obecnie uczestniczy w projekcie międzyuczelnianym prowadzonym przez Katedrę Socjologii i Wydział Rzeźby ASP, przy udziale studentów socjologii UEK i studentów rzeźby ASP, poświęconym funkcji sztuki w przestrzeniach publicznych. Pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Dziecięcego, na którym także wykłada. Ponadto, w wolnych chwilach, pisze i publikuje książki dla dzieci.

Książki autorki