Bartłomiej Biga

Bartłomiej Biga – stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie po obronie w maju 2014 roku rozprawy pt. „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”. Ukończył także dwa jednolite magisterskie kierunki studiów – prawo oraz administrację – na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ponadto aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, gdzie po zdanym egzaminie został wpisany na listę adwokatów. Od października 2014 roku zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej (obecnie Katedrze Administracji Publicznej). Udziela się także jako ekspert w think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Specjalizacja naukowa: ekonomiczna analiza prawa, prawo własności intelektualnej (w szczególności ochrona wynalazków i prawo autorskie), zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw, efektywność polityki publicznej, działania na rzecz poprawy jakości legislacji, ekonomia kultury.

Książki autora