Katarzyna Jagodzińska

Katarzyna Jagodzińska – doktor historii sztuki (2012). Absolwentka historii sztuki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów doktoranckich w Instytucie Europeistyki UJ. Pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury oraz w Katedrze Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki UJ. Prowadzi badania z zakresu studiów muzealnych, dziedzictwa kulturowego i komunikacji w kulturze. Realizowała muzeologiczne projekty podczas stypendiów na Uniwersytecie w Melbourne (2014/2015) i na Uniwersytecie w Cambridge (2013). Członek ICOM i AICA. Jest redaktorem lokalnym międzynarodowego czasopisma z zakresu historii sztuki „RIHA Journal”. Autorka książek: Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014) (Kraków 2014), Art Museums in Australia (2017) oraz licznych artykułów z zakresu muzeologii i sztuki. Prowadzi bloga popularyzującego wiedzę o muzeach: www.museumsadvisor.com.

Książki autorki