Przemysław Kisiel

Przemysław Kisiel – socjolog kultury, pracownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuje się przede wszystkim współczesnym i historycznym kontekstem funkcjonowania sztuki oraz kultury artystycznej w społeczeństwie. W swoich badaniach skupia się na społecznym wymiarze relacji twórca – dzieło kultury, usytuowaniu twórcy i odbiorcy sztuki w społeczeństwie, społecznych regułach wytwarzania znaczenia dzieła sztuki oraz problematyce partycypacji w kulturze artystycznej. Opublikował m.in.: Współczesna kultura artystyczna. Społeczny wymiar uczestnictwa (2003) oraz Uczestnictwo w kulturze artystycznej jako forma działania społecznego (2012).

Książki autora