Krzysztof Malczyk

Krzysztof Malczyk – ukończył kierunki Informatyka i ekonometria oraz Gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, obecnie doktorant na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych tejże uczelni. Pracownik Wydziału Programów i Projektów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, gdzie w ramach Zespołu Zarządzania Strategicznego odpowiedzialny jest za prace diagnostyczne, analityczne i prognostyczne z zakresu programowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Książki autora