Łukasz Maźnica

Łukasz Maźnica – ekonomista, student studiów doktoranckich na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie rozwija swoje zainteresowania naukowe związane z ekonomią kultury i zarządzaniem publicznym w sferze kultury. Ponadto, członek zarządu Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, gdzie odpowiada m.in. za rozwój portalu ekokultura.org – medium gromadzącego i promującego wiedzę na temat digitalizacji dziedzictwa kulturowego. Jako badacz współpracuje także m.in. z: Małopolskim Instytutem Kultury, Krakowskim Parkiem Technologicznym czy Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Książki autora