Monika Murzyn-Kupisz

Monika Murzyn-Kupisz – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, magister nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz programu Master of Arts in European Leisure Studies uniwersytetów w Brukseli, Tilburgu, Bilbao i Loughborough. Adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO w UEK. Członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. W latach 2000–2009 starszy specjalista w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. W działalności naukowej koncentruje się na problematyce ekonomii kultury, rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach zarządzania dziedzictwem kulturowym, ekonomii muzeów, a także roli kultury, artystów i działalności twórczej w rozwoju miast w Europie Środkowej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Autorka ponad 90 recenzowanych opracowań naukowych wydanych drukiem.

Książki autorki