Joanna Sanetra-Szeliga

Joanna Sanetra-Szeliga – absolwentka studiów europejskich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kierowała Punktem Kontaktowym ds. Kultury i Wydziałem Spraw Europejskich w Ministerstwie Kultury. Obecnie pracuje w Instytucie Dziedzictwa Europejskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury. Jest również konsultantem w Ośrodku Statystyki Kultury w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Autorka publikacji na temat polityki kulturalnej UE, Europejskich Stolic Kultury, dialogu międzykulturowego oraz roli kultury w rozwoju lokalnym. Doktorantka na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; wykładowca akademicki.

Książki autorki