Andrzej Olsztyński

Andrzej Olsztyński jest dyrektorem Działu Oprogramowania IBM Collaboration Solutions na Polskę i kraje bałtyckie. Od kilkunastu lat wdraża projekty z zakresu pracy grupowej w największych frmach prywatnych oraz instytucjach sektora publicznego w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autor książki IBM Lotus Notes Domino. Podręcznik użytkownika oraz projektanta aplikacji, a także wielu publikacji i artykułów tematycznie związanych z systemami wspierającymi pracę grupową oraz narzędziami do cyfrowej komunikacji. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na specjalnościach Zarządzanie Strategiczne oraz Zarządzanie Wartością Firmy. Prywatnie trener szachowy oraz pasjonat pszczelarstwa.

Książki autora