Tomasz Sroczyński

Tomasz Sroczyński pracuje jako dyrektor ds. jakości, koordynator Grupy Atlas. Odpowiada za rozwój zintegrowanego systemu zarządzania, laboratoria kontroli jakości oraz za procesy konsolidujące grupę kapitałową. Brał udział w projektach realizowanych w różnych krajach. Specjalizuje się w modelowaniu procesów oraz zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej. Współpracuje jako audytor z licencjonowaną jednostką certyfkującą systemy zarządzania. Absolwent programu Executive MBA prowadzonego przez Aalto University (Finlandia) i Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

Książki autora