Aleksandra Szpulak

Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prognozowania finansowego, w szczególności zastosowaniem narzędzi prognostycznych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia w kraju i za granicą.

Książki autorki