Ewa Szabela-Pasierbińska

Dr Ewa Szabela-Pasierbińska jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach naukowych skupia się w szczególności na zastosowaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest autorką artykułów poświęconych m.in. prognozowaniu wielkości sprzedaży i produkcji w przedsiębiorstwach z branży energetycznej (dystrybutorzy gazu ziemnego, paliw i biopaliw płynnych). Prowadzi szkolenia z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie.

Książki autorki