Christina Maslach

Christina Maslach jest profesorem psychologii oraz prorektorem ds. studiów licencjackich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Prowadziła badania w zakresie psychologii społecznej i psychologii zdrowia. Zasłynęła pionierskimi badaniami nad wypaleniem zawodowym i jako twórczyni powszechnie stosowanego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego (Maslach Burnout Inventory – MBI). Jest autorką wielu artykułów i książek, wśród których warto wymienić: Burnout: The Cost of Caring, pracę zbiorową Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research oraz dwie wcześniejsze pozycje, których współautorem jest Michael P. Leiter: The Truth About Burnout oraz Preventing Burnout and Building Engagement.

W uznaniu dla osiągnięć badawczych Maslach Amerykańskie Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Nauki (American Association for the Advancement of Science) uhonorowało ją nagrodą za „pionierską pracę polegającą na stosowaniu psychologii społecznej w rozwiązywaniu współczesnych problemów”. Maslach jest wybitnym wykładowcą akademickim, znanym w środowisku naukowym, któremu nadano tytuł Profesora Fundacji Carnegie 1997. Uzyskała stopień licencjata z wyróżnieniem w dziedzinie relacji społecznych w Harvard-Radcliffe College, a tytuł doktora psychologii na Uniwersytecie Stanford.

Maslach zawsze chciała być profesjonalną tancerką baletową, ale wybrała karierę akademicką. Mimo to czuje się wciąż blisko związana ze sztuką, która towarzyszy jej w codziennym życiu.

Książki autorki

  • Tytuł
  • Data publikacji
  • Losowy