Jack D. Schwager

Jack D. Schwager jest uznanym ekspertem rynku kon­traktów futures i funduszy hedgingo­wych. Obecnie pracuje w ADM Investor Services Diversified Strate­gies Fund jako współzarządzający portfelem rachunków na rynku kontraktów futures i walut. Jest również doradcą hinduskiej firmy Marketopper specjalizującej się w tradingu ilościowym.

Wcześniej był dyrektorem zarządza­jącym w Fortune Group, londyńskiej firmie doradczej specjalizującej się w funduszach hedgingowych, a przed­tem przez 22 lata pełnił funkcję dyrektora ds. analiz rynków termino­wych w kilku najważniejszych firmach z Wall Street; przez 10 lat był też jednym z dyrektorów firmy doradczej oferującej zarządzanie inwestycjami na rynku terminowym (CTA).

Jest autorem wielu prac na temat ryn­ków terminowych. Duży rozgłos przy­niosła mu bestsellerowa seria wywia­dów z mistrzami rynków finansowych.

Książki autora

  • Tytuł
  • Data publikacji
  • Losowy