Dlaczego jedni są bogaci a inni nie

Bohdan Wyżnikiewicz (autor) 
Tytuł i podtytuł:     Dlaczego jedni są bogaci a inni nie
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     254
Format:      
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     10.02.2021
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-66402-47-8

Opis

Rozkładem dochodów rządzi krzywa logarytmiczno-normalna. Taka jest najważniejsza teza tej książki. Mówiąc wprost, jedni są bogaci, a inni biedni dlatego, że z wielu rozmaitych powodów znaleźli się w różnych punktach na takiej krzywej. Szeroko omówiono przyczyny zajmowania takich czy innych pozycji na krzywej. Na zajmowanie wysokich miejsc w rozkładzie dochodów czasami trzeba dużo i ciężko pracować, niekiedy decyduje o tym szczęście, w wielu przypadkach pomocne okazuje się urodzenie w zamożnej rodzinie lub w rodzinie, która odpowiednio zadba o pomyślną przyszłość swoich dzieci.

 

Bohdan Wyżnikiewicz jest ekonomistą i statystykiem, absolwentem SGH (wówczas SGPiS). Doktoryzował się na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował w Stanach Zjednoczonych jako stypendysta Fulbrighta. W latach 1991-1992 pełnił funkcję prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Bogate doświadczenia międzynarodowe zdobył w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Banku Światowym i w Eurostacie. Od lat 90. wchodzi w skład organów doradczych ministerstw i rad naukowych oraz kieruje zespołami badawczymi, prowadził też autorskie wykłady w kilku krajowych uczelniach. Członek Komitetu Prognoz PAN. Jest aktywnym publicystą i komentatorem gospodarczym. Specjalizuje się w empirycznych badaniach z zakresu ekonomii stosowanej. Autor kilkuset raportów i artykułów.