Sukces rynkowy organizacji

Robert Kozielski (autor), Agata Mardosz (autorka), Agata Matuszewska (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Sukces rynkowy organizacji. Spojrzenie wielowymiarowe
Cena okładkowa:     59 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     160
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     20.03.2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-36-2

Opis

Sukces rynkowy organizacji skłania do zadawania pytań dotyczących mechanizmów budowania przewagi konkurencyjnej i zmusza do zastanowienia się nad celowością systemowego podejścia do zarządzania organizacją. Obok ogromnej porcji teorii dotyczącej budowania trwałej przewagi konkurencyjnej opartej na trzech poziomach źródeł sukcesu organizacji czytelnik otrzymuje także propozycję konkretnego sposobu ukształtowania systemu zarządzania organizacją. Autorzy poruszają problemy istotne dla teorii i praktyki zarządzania, a przeprowadzona synteza stanowi dla nich punkt wyjścia budowy autorskiego modelu i weryfikacji poprawności jego konstrukcji.

Książka może i powinna być przedmiotem zainteresowania zarówno praktyków zarządzania, którzy otrzymują interesującą koncepcję podejścia do kształtowania trwałej przewagi konkurencyjnej organizacji, pozwalającą im na pełniejsze zrozumienie natury procesu zarządzania, jak i naukowców, dla których prowadzone w opracowaniu dyskusje mogą być podstawą prowadzenia pogłębionych badań w dziedzinie nauk o zarządzaniu i poszukiwania nowych obszarów badawczych.

Sukces rynkowy organizacji to wartościowa pozycja, która pozwoli na wypełnienie luki istniejącej na rynku wydawniczym. Problemy poruszane w książce lokują się w głównym nurcie dyskusji w naukach o zarządzaniu, jak również stanowią centralny punkt zainteresowania praktyki gospodarczej.

Prof. zw. dr hab. Szymon Cyfert
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu