Maciej Jankielewicz

Maciej Jankielewicz – od kilkunastu lat zajmuje się badaniem podmiotów gospodarczych i oceną ich działań biznesowych. Pracował jako oficer jednej ze służb specjalnych, zajmując się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa. Jeden z twórców pierwszej w Polsce strony internetowej poruszającej tematy związane z wywiadem biznesowym. Zainteresowany analizą biznesową i jej wykorzystaniem na potrzeby podmiotów gospodarczych, w szczególności zgodnie z metodą Action Research. Obecnie wdraża metody badania i analizy otoczenia konkurencyjnego na potrzeby budowania skutecznych kampanii marketingowych. Aktywny członek komitetu sterującego Polskiego Oddziału Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP). W ramach konsorcjum firm BWB Consulting i Quattro por Quattro prowadzi prace zmierzające do stworzenia narzędzia online ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie wywiadu biznesowego. Uczestniczy w większości projektów, w których zachodzi potrzeba prowadzenia badań i analiz poprzez wykorzystanie relacji interpersonalnych.

Książki autora