Paweł Smółka

Dr Paweł Smółka – Partner i Członek Zarządu Nanovision Sp. z o.o., Dyrektor ds. badań i rozwoju w Advisio Poland Sp. z o.o., Członek Komitetu Sterującego Polskiego Oddziału Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP). Specjalizuje się w wywiadzie biznesowym w służbie innowacyjności oraz wykorzystaniu wiedzy z zakresu nauk behawioralnych do wspierania procesów zarządzania innowacją. Prelegent konferencji branżowych (w tym Forum Strategicznego Wywiadu Biznesowego), autor artykułów na temat wywiadu biznesowego, m.in.: Wywiad proinnowacyjny jako wsparcie dla liderów małych i średnich przedsiębiorstw, Lean & Smart. Competitive Intelligence in the service of startups, Star Tracks & Hacks. The due diligence of startup leaders, Competitive Intelligence in venture management: The IVP framework oraz Value Intelligence. How to marry intelligence to innovation via Chief Intel?.

Książki autora