Psychologiczne aspekty controllingu

Marta Nowak (autorka)

Tytuł:     Psychologiczne aspekty controllingu
Cena okładkowa:     85 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     336
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     18.09.2017
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-31-7

Opis

„Interesariusze controllingu” od wielu lat zwracają uwagę na to, że jest on zagadnieniem interdyscyplinarnym pod względem badawczym oraz wielowymiarowym pod względem aplikacyjnym. Warto zauważyć, że controlling bywa na różne sposoby rozumiany oraz na różne sposoby stosowany. Ponadto łączy on w sobie różnorodne zagadnienia, zawierające zarazem aspekty zarządzania, rachunkowości, finansów i innych dziedzin wiedzy. Dodatkowo controller współpracuje z przedstawicielami każdej z tych sfer, a efekty jego pracy trafiają do wielu różnych grup odbiorców. W związku z tym w controllingu szczególnie istotny jest wymiar, który często kwitowano tyleż ogólnym, co niesprecyzowanym określeniem − „czynnik ludzki”. Wydaje się, że controlling, stosowany w Polsce w sposób coraz szerszy i coraz bardziej wyrafinowany, zasługuje na dokładniejsze opracowanie tego właśnie aspektu. Stąd pomysł na tę książkę. Można więc powiedzieć, że swoje powstanie zawdzięcza ona zarówno samym controllerom postulującym zwiększenie obszaru poznania czynników psychologicznych wpływających na controlling, jak i badaczom controllingu, wskazującym na niszę badawczą w tym zakresie.


Najważniejszą wartością dzieła, a jednocześnie wkładem w polską literaturę przedmiotu, jest odniesienie wyników badań zaprezentowanych w literaturze psychologicznej do praktyki w zakresie controllingu. Interdyscyplinarny charakter recenzowanej pozycji jest całkowicie uzasadniony i stanowi o nowatorskim podejściu autorki.

dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Książka stanowi ciekawą propozycję połączenia wiedzy z zakresu controllingu, zarządzania oraz psychologii, co jest rzadkością na polskim rynku wydawniczym. To cenne kompendium wiedzy zarówno dla obecnych, jak i przyszłych controllerów.

dr Sabina Kołodziej
Akademia Leona Koźmińskiego

Adresaci

Książka jest adresowana zarówno do środowiska naukowego, jak i praktyków controllingu, rachunkowości i zarządzania.

O autorce

Marta Nowak – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz międzynarodowego programu Global Village for Future Leaders of Business and Industry w Iacocca Institute na Lehigh University. Laureatka ogólnokrajowego konkursu „Grasz o Staż”.

Główne zainteresowania naukowe oraz obszary badawcze autorki to controlling, pomiar dokonań oraz rachunkowość. W szczególności bliska jest jej tematyka controllingu personalnego oraz etyki rachunkowości, controllingu i pomiaru dokonań, a także problematyka rachunkowości behawioralnej.

Autorka ponad 100 publikacji w języku polskim i angielskim. Do jej indywidualnych monografii zaliczają się Controlling personalny w przedsiębiorstwie (Wolters Kluwer), Controlling działalności marketingowej (PWE) oraz Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu). Współautorka licznych książek, m.in. Zarządzanie dokonaniami w organizacjach (PWE), Budżetowanie w przedsiębiorstwie (Wolters Kluwer), Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa (CeDeWu), Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), Controlling w działalności przedsiębiorstwa (PWE). Współautorka dwóch wielojęzycznych słowników terminów związanych z ekonomią, rachunkowością i finansami wydanych w Paryżu i Żytomierzu. Recenzentka książek, leksykonów, czasopism i prac naukowych w języku polskim i angielskim z zakresu rachunkowości, finansów, pomiaru dokonań, etyki rachunkowości, controllingu.

W ramach działalności naukowej i popularyzatorskiej wygłaszała referaty na ok. 50-ciu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Wykłada w języku angielskim i polskim. Tematyka wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć komputerowych dotyczyła lub dotyczy controllingu, controllingu operacyjnego, budżetowania, rachunkowości zarządczej, controllingu personalnego, controllingu marketingu, psychologii ekonomicznej w audycie, kompetencji psychologicznych w zarządzaniu i audycie, zarządzania stresem.