Rok 2050. Wyzwania i prognozy

Michel Camdessus (autor)
Aneta Kowalska (tłumaczka), Fondo (partner wydania), idee21.eu (partner wydania), Instytut Francuski w Polsce (partner wydania)

Tytuł i podtytuł:     Rok 2050. Wyzwania i prognozy
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     184
Format:     A5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     10.01.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-73-7

Opis

Musimy wyruszyć w drogę przy złej pogodzie, w chwili, gdy historia zdaje się sama wahać, jak obrać swój własny kurs. Siły, które dziś trzęsą światem, to zdaniem wielu populizm i nostalgia za powrotem do minionych horyzontów, przywilejów i wygód. Trzeba będzie stawić im czoło i to bez zbędnej zwłoki, pomagając innym zrozumieć siły, które narodzą się w świecie jutra. Świecie, w którym mosty przydadzą się bardziej niż mury; świecie, który można budować na dialogu ludzi żyjących w różnych warunkach, wzbogacających się wzajemnie dzięki tej wymianie.

(fragment wstępu)

O autorze

Michel Camdessus – były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego (1987-2000), honorowy gubernator Banque de France.

Urodził się w Bayonne we Francji 1 maja 1933 roku. Żonaty z Brigitte d’Arcy; mają sześcioro dzieci. Kształcił się na Uniwersytecie Paryskim oraz zdobył wykształcenie podyplomowe z ekonomii w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu (Institut d’Études Politiques de Paris) oraz w Krajowej Szkole Administracji (ENA).

Po nominacji na Administrateur Civil we francuskiej służbie cywilnej dołączył do Ministerstwa Finansów w 1960 roku. Po służbie jako attaché ds. finansów we francuskiej delegacji w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w Brukseli w latach 1966-1968, powrócił do ministerstwa, a następnie został zastępcą dyrektora w 1974, i dyrektorem w lutym 1982 roku. W latach 1978-84 pełnił również funkcję przewodniczącego Klubu Paryskiego, a od grudnia 1982 do grudnia 1984 roku przewodniczącego Komitetu Walutowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W listopadzie 1984 roku został mianowany gubernatorem Banque de France. Pełnił tę funkcję do czasu jego wyboru na dyrektora zarządzającego MFW w 1987 roku.

Współprzewodniczący Grupy „Inicjatywa Palais-Royal” (raport: Reforma Międzynarodowego Systemu Monetarnego: podejście oparte na współpracy w dwudziestym pierwszym wieku, 2011).

Mianowany przez prezydenta Sarkozy’ego na przewodniczącego grupy roboczej wysokiego szczebla ds. reformy zasad francuskiej równowagi finansów publicznych (2010-2011). Mianowany specjalnym komisarzem do monitorowania praktyk francuskich banków w zakresie premii (2009-2011).

Członek Komisji ds. Afryki, której przewodniczy brytyjski premier Tony Blair (raport: Nasz wspólny interes, 2005). Przewodniczący światowego panelu ds. finansowania infrastruktury wodnej (sprawozdanie: Finansowanie wody dla wszystkich, 2003).

Partnerzy polskiego wydania

 

idee21eu           Fondo           Instytut Francuski w Polsce

Polskie wydanie książki zostało przygotowane w ramach programu idee21.eu oraz dzięki dofinansowaniu spółki Fondo i Instytutu Francuskiego w Polsce.

Jest to już druga książka przygotowana w ramach idee21.eu, która trafia w ręce polskich czytelników. Mamy nadzieję, że przyniesie czytelnikom satysfakcję z lektury.

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d’aide à la publication BOY-ŻELEŃSKI, a bénéficié du soutien de l’Institut français de Pologne.
Książkę wydano dzięki dofinansowaniu Instytutu Francuskiego w Polsce w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego BOY-ŻELEŃSKI.