Wprowadzenie do ekonometrii

Gary Koop (autor)
Tytuł i podtytuł:     Wprowadzenie do ekonometrii
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     406
Format:      B5
Język:     polski
Wydanie:     trzecie
Data wydania:     20.10.2020
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-96-6

Opis

Ekonometria jest nauką, która pokazuje, jak używać analizy danych w celu lepszego zrozumienia problemów ekonomicznych. Pozwala w dyskusjach ekonomicznych opierać się na faktach i logicznych wnioskach. Jeśli chcesz wiedzieć:

• jak bardzo zmiana stóp procentowych wpłynie na kurs waluty,

• o ile więcej osób będzie wybierać transport publiczny, gdy ceny paliwa wzrosną,

• jak bardzo ceny mieszkań zależą od perspektyw lokalnego rynku pracy, zapoznaj się z treścią niniejszej książki. Wprowadzi cię ona w tę trudną i fascynującą dziedzinę wiedzy.

 

Autor w przystępny i kompleksowy sposób omawia nie tylko podstawy ekonometrii, tj. modele regresji prostej i wielorakiej czy analizę szeregów czasowych, lecz także tematykę bardziej zaawansowaną, tj. modele danych panelowych, wykorzystanie metody zmiennych instrumentalnych, modele zmiennej jakościowej czy ekonometrię bayesowską.

 

Jest to podręcznik zarówno dla studentów korzystających z ekonometrii wyłącznie jako narzędzia do analizy danych, jak i dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie.

 

Gary Koop jest profesorem Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow, autorem wielu podręczników oraz artykułów w czasopismach takich jak „Journal of Econometrics” czy „Journal of Applied Econometrics”.