Rachunek efektywności inwestycji

Waldemar Rogowski (autor)

Tytuł i podtytuł:     Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki
Cena okładkowa:     89 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     672
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     trzecie zmienione i rozszerzone
Data wydania:     27.04.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-67-6

Opis

Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywności inwestycji, założeń, algorytmów, interpretacji oraz kryteriów decyzyjnych metod oceny opłacalności, a także metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji.

Trzecie wydanie zostało wzbogacone o charakterystykę, wyceny elastyczności zarówno decyzyjnej, jak i wynikającej z cech ocenianej inwestycji (elastyczności inwestycji), kompleksową prezentację metody skorygowanej NPV – ANPV, opis metodyki ekonomicznego (społecznego) rachunku efektywności inwestycji, zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji finansowej dotyczącej inwestycji, a także o prezentację wielokryterialnego podejścia do oceny atrakcyjności inwestycji.

W publikacji szczegółowo omówiono:

  • koncepcję prowadzenia współczesnego rachunku efektywności inwestycji,
  • identyfikację, pomiar i wycenę korzyści oraz kosztów inwestycji,
  • konstrukcję algorytmów i formuł przepływów pieniężnych netto,
  • formułowanie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji,
  • wykorzystywanie określonych metod oceny opłacalności i analizy ryzyka inwestycji,
  • zakres stosowalności poszczególnych metod rachunku efektywności inwestycji w polskiej i światowej praktyce gospodarczej,
  • adaptację metodyki do nowych uwarunkowań i wymagań.

Adresaci

Książka jest przeznaczona dla potencjalnych inwestorów, menedżerów dokonujących oceny efektywności inwestycji (projektów), analityków finansowych i decydentów z różnych branż, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych.

O autorze

Waldemar Rogowski – doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od wielu lat działa w praktyce gospodarczej jako menedżer w sektorze bankowym.

Wykłada na licznych studiach podyplomowych prowadzonych przez SGH, takich jak Zarządzanie Projektami (Project Management), Zarządzanie Wartością Firmy, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie, Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie, Business Intelligence − Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych.

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji: książek, podręczników, monografii oraz referatów naukowych z dziedziny finansów, m.in. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych (z A. Michalczewskim) oraz Kapitał intelektualny – spojrzenie z perspektywy interesariuszy (z S. Kasiewiczem i M. Kicińską). Ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO, przez wiele lat recenzent wycen przedprywatyzacyjnych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w szczególności w rachunku efektywności inwestycji, modelach predykcji upadłości firm, analizie ekonomiczno-finansowej oraz wycenie firm.