Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa

Paweł Dittmann (autor), Ewa Szabela-Pasierbińska (autorka), Iwona Dittmann (autorka), Aleksandra Szpulak (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     380
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie zmienione i uzupełnione
Data wydania:     30.12.2016
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-34-8

Opis

Prognozowanie, polegające na przewidywaniu przyszłych trendów dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia, jest dziś niezbędnym elementem budowy strategii firm. W książce przedstawiono szczegółowo metody, które zdaniem autorów mogą znaleźć najszersze zastosowanie w dzisiejszej praktyce gospodarczej, dostarczając niezbędnych informacji na potrzeby decyzji w dziedzinie zarządzania sprzedażą i finansami.

Kompleksowy przegląd podstawowych zagadnień związanych z prognozowaniem obejmuje między innymi:

  • prognozowanie na podstawie prawidłowości retrospektywnych występujących w sprzedaży oraz pomiędzy sprzedażą a innymi zjawiskami – modele formalne I rodzaju,
  • prognozowanie na podstawie prawidłowości prospektywnych – modele formalne II rodzaju oraz modele nieformalne,
  • prognozowanie w zarządzaniu finansami,
  • prognozowanie i symulacje finansowe w obszarze budżetowania kapitałowego,
  • prognozowanie w zarządzaniu aktywami obrotowymi,
  • prognozowanie w zarządzaniu kondycją finansową przedsiębiorstwa.

Publikacja dostarcza gotowych, sprawdzonych rozwiązań, w większości z wykorzystaniem najnowszej wersji programu STATISTICA, szczegółowo opisanych i uzupełnionych przykładami ich zastosowania. Zawarty w niej materiał będzie więc zarówno bogatym źródłem wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i cenną pomocą dla menedżerów tworzących prognozy i posługujących się nimi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

O autorach

Prof. zw. dr hab. Paweł Dittmann jest kierownikiem Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzi też zajęcia w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. W swoich pracach badawczych skupia się na kwestii zastosowania metod ilościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i na systemach prognostycznych przedsiębiorstw. Jest konsultantem w dziedzinie budowy systemów prognostycznych w przedsiębiorstwach, prowadzi też szkolenia z tego zakresu. Autor licznych publikacji dotyczących metod prognozowania, współautor książki Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania wyróżnionej nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.


Dr Ewa Szabela-Pasierbińska jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W swoich pracach naukowych skupia się w szczególności na zastosowaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jest autorką artykułów poświęconych m.in. prognozowaniu wielkości sprzedaży i produkcji w przedsiębiorstwach z branży energetycznej (dystrybutorzy gazu ziemnego, paliw i biopaliw płynnych). Prowadzi szkolenia z zakresu prognozowania w przedsiębiorstwie.


Dr Iwona Dittmann jest adiunktem w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku nieruchomości, a w szczególności zagadnieniami inwestowania oraz zarządzania. Jest autorką prac naukowych dotyczących ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości.


Dr Aleksandra Szpulak jest adiunktem w Katedrze Prognoz i Analiz Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach naukowych zajmuje się zagadnieniami prognozowania finansowego, w szczególności zastosowaniem narzędzi prognostycznych w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw. Prowadzi zajęcia w kraju i za granicą.