Piotr Awen

Piotr Awen – doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Moskiewskiego, w rządzie Gajdara był ministrem międzynarodowych stosunków gospodarczych. Obecnie działa w dziedzinie bankowości.

Książki autora