Rynek i katedra

Juliusz Braun (autor)

Tytuł i podtytuł:     Rynek i katedra. Polskie spory o media publiczne
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     296
Format:     A5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     2.09.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-93-5

Opis

Od przełomu politycznego w 1989 roku trwają spory o media publiczne. Juliusz Braun – odwołując się do bogatej literatury i własnych doświadczeń związanych z wieloletnią aktywnością na rynku mediów, a także do historii radiofonii i telewizji w Polsce oraz informacji o kształtowaniu się modelu mediów publicznych w Europie i w USA – podjął zadanie uporządkowania wiedzy na temat problemów związanych z funkcjonowaniem publicznej radiofonii i telewizji. Analizuje główne obszary sporów dotyczące:

  • formalnych gwarancji i faktycznego zakresu niezależności mediów publicznych od władz administracyjnych i politycznych, roli ciał regulacyjnych, w tym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz przyczyn i konsekwencji przyjęcia dla polskich mediów publicznych ustawowej formy spółek Skarbu Państwa;
  • niezależnych źródeł finansowania, roli abonamentu lub podobnych danin publicznych i zakresu finansowania komercyjnego;
  • definicji, praktycznego rozumienia i sposobów egzekwowania obowiązków związanych z realizacją misji publicznej.

W końcowej części książki, krytycznie oceniając obecną sytuację polskich mediów publicznych, autor przedstawia możliwe scenariusze przemian Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.


Juliusz Braun jest być może jedyną w Polsce osobą, która w sprawach związanych z mediami publicznymi ma unikalne doświadczenie uczestnika prac legislacyjnych (jako parlamentarzysta i przewodniczący właściwej komisji sejmowej), regulatora (jako przewodniczący KRRiT) oraz zarządzającego (jako prezes TVP). Podjęcie tematu mediów publicznych przez kogoś z takimi kompetencjami tworzy przesłanki dla oczekiwania lektury ciekawej i na dodatek bardzo potrzebnej wobec niewątpliwego kryzysu mediów publicznych w Polsce. W wielu środowiskach toczy się dyskusja na temat przyszłości mediów, które z założenia mają służyć całemu społeczeństwu, wszystkim obywatelom niezależnie od ich przekonań, systemu wartości i pozycji społecznej. Książka wpisuje się w tę debatę nie tylko poprzez ocenę stanu realizacji zadań publicznych radia i telewizji w dłuższym czasie, ale także poprzez zaoferowanie szerszej perspektywy historycznej i międzynarodowej.

Publikacja ma istotne walory poznawcze i może zainteresować medioznawców, ekspertów prawnych i ekonomicznych, studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, polityków oraz wszystkich zaciekawionych mediami, w szczególności publicznymi.

dr hab. Tadeusz Kowalski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

O autorze

Juliusz Braun − absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, po ukończeniu studiów podjął pracę w oddziale świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego. Wkrótce jednak swoją aktywność zawodową związał z mediami. W latach 1973-1981 był dziennikarzem „Echa Dnia” w Kielcach. Jako jeden z organizatorów „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim internowany w stanie wojennym. W latach 1983-1989 publicysta tygodnika katolickiego „Niedziela” w Częstochowie, publikował też m.in. w „Tygodniku Powszechnym”.

Poseł na Sejm w latach 1989-1999, wybrany w 1989 roku z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”; później członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. W latach 1999-2005 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której przewodniczył w latach 1999-2003. W kolejnych latach dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, a także dyrektor departamentu i radca generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2011-2015 prezes Zarządu Telewizji Polskiej. Od 2016 roku członek Rady Mediów Narodowych.

Stopień doktora w zakresie nauki o mediach uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Autor wielu publikacji dotyczących kultury i mediów, m.in. książek Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo oraz Telewizja publiczna w czasach transformacji. Jest też współautorem rządowej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego przyjętej w 2011 roku.

Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie.