Komunikacja marketingowa

Teresa Taranko (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     272
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     23.03.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-50-8

Opis

Książka dotyczy tematyki komunikacji marketingowej, która stanowi element komunikacji społecznej, a jednocześnie część systemu działań przedsiębiorstwa zmierzających do identyfkowania i kształtowania zachowań uczestników rynku: konsumentów, pośredników handlowych i konkurentów. Autorka opisuje w niej sposoby wykorzystania mechanizmów perswazyjnych związanych z kształtowaniem opinii, postaw i zachowań klientów wobec przedsiębiorstw i ich ofert. Wskazuje na funkcję konkurencyjną komunikacji marketingowej będącej ważnym elementem rywalizacji podmiotów rynkowych o uwagę, wybory i lojalność konsumentów.

Szczegółowo przedstawia m.in.:

  • istotę komunikacji marketingowej, jej cechy i funkcje,
  • zadania komunikacji marketingowej oraz wykorzystywanych do ich realizacji narzędzi i kanałów przekazu,
  • specyfkę komunikacji marketingowej wybranych kategorii dóbr oferowanych na rynku,
  • uwarunkowania projektowania i realizacji komunikacji marketingowej,
  • czynniki wpływające na osiąganie zakładanych przez przedsiębiorstwo celów komunikacji marketingowej,
  • modele ujmowania i pomiaru efektów komunikacji marketingowej,
  • rezultaty komunikacji marketingowej w czasie (m.in. mediowe, komunikacyjne i biznesowe, kapitał marki i kapitał relacyjny).

O nowatorskim charakterze tej publikacji stanowią szerokie i wieloaspektowe analizy uwarunkowań realizacji komunikacji marketingowej.


Ze względu na duże walory merytoryczne oraz oryginalny sposób ujęcia problematyki książka pani profesor Teresy Taranko z pewnością zainteresuje pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami komunikacji marketingowej, studentów różnych kierunków studiów ekonomicznych i społecznych, właścicieli i pracowników agencji reklamy i komunikacji zintegrowanej, a także menedżerów poszukujących atrakcyjnych i skutecznych form komunikowania się swoich frm i organizacji z rynkiem i otoczeniem.

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor

O autorce

Dr hab. Teresa Taranko, absolwentka SGPiS, od 1990 roku pracuje w Katedrze Rynku i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1 września 2013 roku kieruje Katedrą Rynku, Marketingu i Jakości w tej Uczelni.

Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne obejmują: funkcjonowanie rynku, analizę konkurencji, marketing, strategie produktu i marki, prawne aspekty marketingu oraz komunikację marketingową. Prowadzi zajęcia o tej tematyce na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA oraz doktoranckich.

Jest autorką ponad siedemdziesięciu artykułów naukowych oraz współautorką kilku książek z zakresu marketingu i strategii marketingowych.

Promotorka dwóch prac doktorskich, ponad 250 prac magisterskich i kilkudziesięciu projektów doradczych na studiach MBA. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i obsługi klientów dla takich firm, jak: BMW, Renault, Mercedes, PKO BP i innych.

Związana jest także z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie od początku istnienia tej Uczelni. Pracuje tam na etacie profesora w Katedrze Marketingu.

Współwłaścicielka rodzinnej firmy usługowej działającej na rynku od ponad trzydziestu lat.

Jej hobby to podróże, jazda na nartach, taniec, fotografia cyfrowa. Jak twierdzi, ma umysł i mentalność skażone marketingiem i pracą, w tym także społeczną.