Pomiar marketingu i sprzedaży business-to-business

Aleksandra Kaniewska-Sęba (autorka), Grzegorz Leszczyński (autor)

Tytuł:     Pomiar marketingu i sprzedaży business-to-business
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     320
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     26.02.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-23-2

Opis

Książka stanowi kompendium z zakresu analiz i badań dotyczących sprzedaży i marketingu na rynku business-to-business. Autorzy, z myślą o obecnych oraz przyszłych praktykach biznesu, opisali w niej ponad 100 sprawdzonych technik, narzędzi i mierników, ograniczając naukową dyskusję do minimum i skupiając się na przedstawianiu działań, jakie należy podjąć, by uzyskać potrzebne dane.

Zawartość książki jest efektem rozmów z pracownikami działów marketingu i sprzedaży. To ich pytaliśmy o potrzeby informacyjne, prowadzone analizy i badania oraz projekty, które chcieliby podjąć w przyszłości. Pracując nad książką, opieraliśmy się także na własnych doświadczeniach ze współpracy badawczej i doradczej z przedsiębiorstwami funkcjonującymi na rynku business-to-business. Inspiracji szukaliśmy również w innych publikacjach, zwłaszcza metodycznych.

(fragment wstępu)


Dobór wskaźników omówionych w książce dowodzi znaczącej wiedzy autorów w zakresie specyfiki marketingu i sprzedaży w polskich przedsiębiorstwach działających na rynku business-to-business. Wieloletnie doświadczenia autorów, wyniesione w toku realizacji projektów na rzecz praktyki biznesu, zaowocowały opracowaniem, które dobrze się czyta, jest aktualne i może wzbudzić zainteresowanie nie tylko wąskiego grona specjalistów, lecz także szerokiego kręgu marketerów i handlowców, którzy na co dzień stykają się z problemami opisywanymi w tej książce.

dr hab. Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Publikacja z jednej strony odpowiada na potrzebę uporządkowania wiedzy przekazywanej studentom, z drugiej zaś podsumowuje praktyczne doświadczenia autorów z zakresu badań i analiz sprzedaży i marketingu na rynku business-to-business. Niewątpliwie takiej książki na polskim rynku brakowało – z pewnością stanie się ona obowiązkową pozycją dla wielu przedmiotów i kursów. Jestem również przekonany, że praktyczne podejście i doświadczenie autorów spotka się z uznaniem praktyków i książka stanie się wartościową pozycją w biblioteczkach menedżerów firm z sektora business-to-business.

dr hab. Sylwester Białowąs
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

O autorach

Dr Aleksandra Kaniewska-Sęba – wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, konsultant i trener w zakresie komunikacji marketingowej oraz badań i analiz marketingowych, autorka i współautorka publikacji z tej tematyki, współtwórczyni studiów podyplomowych Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i czasopisma internetowego „Świat Marketingu”.


Dr hab. Grzegorz Leszczyński – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi badania nad marketingiem i sprzedażą B2B oraz kieruje studiami podyplomowymi Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B. Jest autorem ponad 100 publikacji na temat marketingu business-to-business, a także konsultantem w zakresie strategii marketingowych i zarządzania relacjami z klientami biznesowymi oraz analiz i badań rynku w CentrumB2B.eu. Członek międzynarodowej organizacji badawczej Industrial Marketing and Purchasing Group.