Robert Kozielski

Dr hab. Robert Kozielski pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, jest dyrektorem Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Minot State University w USA. Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta (Willamete University w USA) oraz członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Uzyskał tytuł Chartered Marketer.

Prowadził wykłady i warsztaty szkoleniowe na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na studiach Executive MBA organizowanych wspólnie przez Uniwersytet Łódzki i University of Maryland w USA oraz Executive MBA organizowanych przez Uniwersytet Warszawski wraz z University of Illinois. Odbywał staże naukowe, prowadził wykłady i programy badawcze m.in. na uniwersytetach w: Maryland (USA), Lund (Szwecja), Edynburgu (Szkocja) oraz Middlesex (Wielka Brytania), a także na University of Kelaniya (Sri Lanka).

W 1999 roku stworzył pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowo-egzaminacyjny The Chartered Institute of Marketing (CIM). W ciągu 20-letniej pracy szkoleniowo-konsultacyjnej pracował m.in. z takimi frmami jak Unilever, Microsof, Hewlet-Packard, Merck, Danone, Johnson&Johnson, Bayer, mBank, Aflofarm, Tubądzin, Polpharma, Abbot, LOTOS i inne. Pracował także w zarządzie Grupy Kapitałowej Redan. Był członkiem rad nadzorczych GK Redan S.A., CAM Media S.A. Członek rady fundacji Happy Kids, która buduje rodzinne domy dziecka i opiekuje się nimi.

Specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, analizach strategicznych i ocenie efektywności działań marketingowych organizacji. Autor ponad 200 publikacji książkowych i artykułów z zakresu działalności rynkowej, wydawanych w Polsce i za granicą. Pod jego redakcją ukazała się między innymi książka Wskaźniki marketingowe, która była pierwszą tego typu publikacją na świecie, wyprzedzając takie ośrodki, jak na przykład Wharton Business School (University of Pennsylvania). Ponadto jest autorem lub współautorem książek: Sukces rynkowy organizacjiDeterminanty sukcesu organizacji, Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowyReklama a zdolność konkurencyjna polskich przedsiębiorstw i innych.

Książki autora