Przedsiębiorczość społeczna

Ryszard Praszkier (autor), Andrzej Nowak (autor)

Tytuł i podtytuł:     Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka
Dane oryginału:     Social Entrepreneurship. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2011
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     284
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie
Data wydania:     2015
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-264-9335-5

Opis

Zwykle zakładamy, że duże zmiany wymagają dużych inwestycji. Są jednak sytuacje, w których systemowe i trwałe zmiany na wielką skalę są wprowadzane przez jednostki początkowo niemające żadnych środków oprócz własnej pasji, kreatywności i przedsiębiorczego sposobu myślenia – można powiedzieć, że w jakiś sposób uzyskują coś z niczego. Jednostki te nazywane są przedsiębiorcami społecznymi, a książka przedstawia specyficzną „magię” ich podejścia.

Jest coś intrygującego w przedsiębiorcach społecznych, którzy zwykle koncentrują się na rozwiązywaniu najbardziej palących i – z pozoru – nierozwiązywalnych problemów społecznych. I robią to z sukcesem – nie tylko wprowadzają innowacyjne metody, ale także zmieniają nastawienie ludzi i społeczności. Niezależnie więc od celów, takich jak walka z bezrobociem, rozwój zaniedbanych gmin, integracja osób niepełnosprawnych, nowe metody edukacji, równouprawnienie kobiet, ochrona natury – inicjują oddolny proces, rodzaj łańcucha zmian wpływających na ludzi i społeczności.

W książce przedstawiono teorię i praktykę uzyskiwania zmiany społecznej, szczególnie takiej, która jest długofalowa, nieodwracalna, tworzy obywatelski kapitał społeczny, daje perspektywy, optymizm i otwiera drogę do nowych umiejętności. Zmiana zainicjowana przez przedsiębiorców społecznych staje się wtedy endogenna – uzyskiwana jest bowiem dzięki potencjałowi tkwiącemu w ludziach i społecznościach, nie jest przynoszona z zewnątrz przez ekspertów.

W opracowaniu zaprezentowano badania, które wskazują na cechy osobowości sprzyjające budowaniu kapitału społecznego, oraz wprowadzono nową definicję lidera – osoby działającej poprzez upodmiotowienie społeczności. Przedstawiono także nowe podejście do dynamicznej przedsiębiorczości społecznej wraz z szeregiem rekomendacji dotyczących najlepszych sposobów działania.

Publikacja została wzbogacona ponad dwudziestoma ciekawymi przykładami z całego świata.

Adresaci

Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie zarządzania, biznesu i administracji publicznej, działaczy społecznych, pracowników naukowych prowadzących badania z zakresu psychologii, socjologii oraz nauk społecznych i politycznych, a także słuchaczy studiów magisterskich i doktoranckich, szczególnie zainteresowanych przedsiębiorczością społeczną oraz teorią i praktyką zmian społecznych. Publikacja może być wykorzystywana jako podstawowy materiał na zajęciach z przedsiębiorczości społecznej i zmian społecznych, które znajdują się w programie studiów MBA oraz w ofercie uniwersyteckich kierunków zarządzania.

O autorach

Prof. dr hab. Andrzej Nowak – profesor psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Global Systems Center w Instytucie Studiów Społecznych, wykładowca SWPS i Florida Atlantic University; wykładał na wielu amerykańskich uniwersytetach, m.in. na Columbia University w Nowym Jorku.

Głównym tematem jego prac jest zmiana społeczna; zainteresowania badawcze obejmują symulacje komputerowe procesów społecznych, dynamiczne modele procesów psychologicznych i społecznych, wpływ społeczny i transformacje ekonomiczne oraz sieci społeczne. Jest twórcą m.in. „teorii bąbli” analizującej rozchodzenie się nowych idei w społeczeństwie. Autor i współautor wielu międzynarodowych publikacji, w tym książki Dynamical Social Psychology i artykułów: Dynamical minimalism: why less is more in psychology oraz The dynamics of self-regulation; współautor książki akademickiej wydanej w USA przez Cambridge University Press Social Entrepreneurship. Theory and Practice.

Nauczyciel i mentor wielu pokoleń magistrantów i doktorantów, których inspiruje dynamicznym i systemowym podejściem do badania zjawisk społecznych.


Dr hab. Ryszard Praszkier – adiunkt w Ośrodku Badań Układów Złożonych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; bada w świetle teorii złożoności zjawisko przedsiębiorczości społecznej i dynamiki zmian społecznych. Prowadził także badania procesu zmian pokojowych w kraju Basków oraz właściwości sieci społecznych Solidarności podziemnej. Profesor w europejskim Institute for Social & European Studies (ISES) na Węgrzech i wykładowca Akademii Psychologii Przywództwa.

Były szef szkolenia międzynarodowego personelu organizacji „Ashoka, Innowatorzy dla Dobra Publicznego”, działającej w ponad 70 krajach. Założyciel polskiej Ashoki. Specjalizuje się zarówno w teorii, jak i praktycznym wprowadzaniu zmiany społecznej; pracował z innowatorami społecznymi w Kanadzie, Ugandzie, Nepalu, USA, Pakistanie, Bangladeszu, Burkina Faso, Senegalu, Indiach, Egipcie, Nigerii, Tajlandii, Niemczech, Europie Centralnej i Indonezji.

Autor i współautor wielu publikacji, m.in. współautor amerykańskiej książki akademickiej wydanej przez Cambridge University Press Social Entrepreneurship. Theory and Practice i artykułu Empathy, Mirror Neurons and SYNC (Mind & Society, Springer).