Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza

Monika Łada (redaktorka naukowa, autorka)
Małgorzata Białas (autorka), Marta Kołodziej-Hajdo (autorka), Alina Kozarkiewicz (autorka), Magdalena Murdza (autorka), Anna Stronczek (autorka), Anna Surowiec (autorka)

Tytuł i podtytuł:     Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi
Cena okładkowa:     79 zł
Oprawa:     miękka
Liczba stron:     244
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     27.05.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-90-4

Opis

Rozwój wymiany informacji zarządczej na poziomie międzyorganizacyjnym ma dla współczesnej rachunkowości zarządczej przełomowe znaczenie, przede wszystkim dlatego, że zmieniają się tradycyjnie postrzegane ramy wykorzystania tego systemu w praktyce.

Powstawanie różnego rodzaju formacji rynkowych składających się z niezależnych kapitałowo, ale ściśle współpracujących ze sobą podmiotów stwarza zapotrzebowanie na nowy rodzaj metod rachunkowości wykorzystywanych jako wsparcie informacyjne kadry zarządzającej. Wskazane metody międzyorganizacyjnej rachunkowości zarządczej zostały omówione w niniejszej publikacji. W każdym z rozdziałów, które dotyczą wykorzystania informacji zarządczej w poszczególnych formach współpracy: łańcuchach dostaw, grupach zakupowych, sieciach franczyzowych, konsorcjach, partnerstwie publiczno-prywatnym oraz sieciach agentów, zaprezentowano:

  • cechy relacji międzyorganizacyjnych charakterystyczne dla omawianej formy współpracy,
  • wybrane metody rachunkowości przydatne w zarządzaniu współpracą,
  • przykłady obliczeniowe oraz studia przypadków zastosowania prezentowanych koncepcji,
  • główne wątki podejmowane w dotychczasowych badaniach empirycznych lub potencjalnie interesujące tematy przyszłych dociekań naukowych.

Opracowanie przeznaczone jest w szczególności dla praktyków projektujących i wykorzystujących systemy rachunkowości zarządczej, nauczycieli akademickich prowadzących zaawansowane przedmioty dotyczące współpracy międzyorganizacyjnej, studentów kierunków ekonomicznych II stopnia, uczestników specjalistycznych studiów podyplomowych, doktorantów z zakresu zarządzania i finansów oraz naukowców prowadzących badania nad zastosowaniami rachunkowości zarządczej w sieciach biznesowych.