Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw

Ewa Śnieżek (autorka), Joanna Krasodomska (autorka), Arleta Szadziewska (autorka)

Tytuł:     Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw
Seria:     70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:     196
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     17.08.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-60-7

Opis

Celem opracowania jest przedstawienie problematyki raportowania informacji niefinansowych w szerokim kontekście jego rozwoju oraz podkreślenie znaczenia ujawniania informacji niefinansowych we współczesnych raportach biznesowych przedsiębiorstw, ze wskazaniem na potrzebę zmian modelu sprawozdawczości finansowej i niefinansowej jako podstawowego nośnika informacji o przedsiębiorstwie.

Z rozważań zawartych w monografii wynika, że wraz z turbulentnymi przeobrażeniami w otoczeniu przedsiębiorstw i rosnącym ryzykiem ich działalności nastąpiły istotne zmiany w sposobie ich funkcjonowania. Postępująca degradacja środowiska naturalnego, konflikty społeczne i szereg innych globalnych zagrożeń współczesnej ludzkości doprowadziły do refleksji nad społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Kompleksowy raport biznesowy powinien zatem zawierać informacje pozwalające na ocenę warunków działania spółki, dotyczące kluczowych czynników kształtujących jej wartość (finansowych i niefinansowych), strategii, planów i zamierzeń oraz głównych czynników ryzyka, a także wpływu na społeczeństwo i środowisko. Staje się on tym samym wynikiem połączenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym z raportem o aktywności środowiskowej i społecznej.

Przeprowadzona w monografii analiza praktyki raportowania niefinansowego przedsiębiorstw pozwoliła zauważyć zróżnicowany zakres, formę i jakość dokonywanych ujawnień. Działaniem, które nie poprawia wiarygodności informacji niefinansowych i budzi kontrowersje, jest opisane również w niniejszym opracowaniu zjawisko greenwashingu.

Podjęto także problem raportowania zintegrowanego. Prowadząc rozważania na ten temat, podkreślono, że koncepcja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli środowiska akademickiego, jest ona także coraz szerzej praktykowana przez przedsiębiorstwa dostrzegające korzyści z wdrożenia tego innowacyjnego podejścia w zakresie polityki informacyjnej.

Zmiany w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw zaprezentowane w niniejszej monografii należy oceniać pozytywnie i traktować jako naturalną konsekwencję procesów zachodzących w otaczającym nas świecie. Jednak proces ich wdrażania nie przebiega bez wątpliwości, kontrowersji i barier. W najbliższej przyszłości można się więc spodziewać dalszego dynamicznego rozwoju poświęconego im nurtu badawczego w rachunkowości.

O autorkach

Ewa Śnieżek jest profesorem nadzwyczajnym, pracownikiem Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obszarem jej zainteresowań naukowo-badawczych jest rachunkowość międzynarodowa, rachunkowość finansowa oraz sprawozdawczość niefinansowa, w tym odpowiedzialności społecznej. Jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości. W latach 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania ds. studenckich, a od roku 2011 jest kierownikiem kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia na Wydziale Zarządzania UŁ.

Joanna Krasodomska jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, European Accounting Association i International Association for Accounting Education & Research. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rachunkowości międzynarodowej i bankowej, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz polityki informacyjnej spółek. Jest autorką i współautorką ponad 120 publikacji z tego zakresu.

Arleta Szadziewska – dr hab., prof. Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Rachunkowości Finansowej na Wydziale Zarządzania UG. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz rachunkowości bankowej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach. Jej zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności włączenia aspektów środowiskowych w obszar przedmiotowy rachunkowości.