System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych

Jacek Kalinowski (autor), Waldemar Gos (autor), Bartłomiej Nita (autor)

Tytuł:     System rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych
Seria:     70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:     180
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     19.09.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-64-5

Opis

Rozwój cywilizacyjny Polski jest w dużym stopniu determinowany jakością prowadzonych badań naukowych i poziomem kwalifikacji absolwentów szkół wyższych. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne zarządzanie instytucjami, które są powołane do prowadzenia tego rodzaju działalności.

Podstawowym elementem niezbędnym do realizacji tych działań jest odpowiednio dostosowany system rachunkowości, zbudowany w sposób zintegrowany i kompleksowy z dwóch podsystemów: rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej.

Celem monografii jest przedstawienie roli systemu rachunkowości w zarządzaniu finansami uczelni publicznych. Prezentowane treści ukierunkowane zostały przede wszystkim na objaśnienie głównych zagadnień i wnioski końcowe dotyczące uczelni publicznych w Polsce. Dodatkowo, w celu zaprezentowania kontekstu międzynarodowego, który jest dziś nieodłącznym elementem działalności każdej uczelni, dokonano analizy procesu zmian w obszarze systemu rachunkowości uczelni w wybranych krajach europejskich.


Praca ta wpisuje się w mało rozpoznany w literaturze polskiej nurt badań z zakresu wykorzystania systemu rachunkowości w procesie zarządzania uczelniami. Opracowanie jest dojrzałe, ma duże walory poznawcze i praktyczne. Szeroki zakres zawartej tu wiedzy stanowi o przydatności publikacji zarówno dla potrzeb zarządzania uczelniami publicznymi, jak i niepublicznymi. Przejrzysty układ treści opracowania oraz przemyślany logiczny wywód to niewątpliwe atuty monografii. Recenzowana pozycja zwraca również uwagę swoją wieloaspektowością i kompleksowym potraktowaniem omawianej problematyki. Może więc być wykorzystana przez władze uczelni, służby finansowo-księgowe oraz organy nadzorcze.

Prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Uniwersytet Gdański

O autorach

Jacek Kalinowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się m.in. w problematyce integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami projektów długoterminowych oraz w zagadnieniach systemu informacyjnego rachunkowości jednostek sektora publicznego. Jest współautorem koncepcji Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI) do zarządzania Uniwersytetem Łódzkim i odpowiada za jego wdrożenie na tej uczelni. Jest też kierownikiem studiów podyplomowych „System informacyjny rachunkowości do zarządzania uczelnią publiczną” realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ oraz ekspertem Komitetu Standardów Rachunkowości działającego przy Ministerstwie Finansów.

Waldemar Gos – prof. dr hab., absolwent kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (Uniwersytet Szczeciński). Pracę na US rozpoczął w 1988 r., uzyskując tu wszystkie awanse zawodowe i naukowe. Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na jego dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno-księgowych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Bartłomiej Nita – profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej i Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem ekspertyz, opracowań gospodarczych i programów restrukturyzacji wielu podmiotów.