Rachunkowość zarządcza w sektorze usług

Justyna Dobroszek (autorka), Michał Biernacki (autor), Małgorzata Macuda (autorka)

Tytuł:     Rachunkowość zarządcza w sektorze usług
Seria:     70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:     168
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     19.09.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-59-1

Opis

Celem monografii jest zaprezentowanie problematyki rachunkowości zarządczej – jej koncepcji, instrumentów i zadań – w wybranych obszarach działalności usługowej, w szczególności marketingowej, turystycznej i leczniczej.

Działalność usługowa jest ważnym filarem funkcjonowania współczesnych gospodarek. W Polsce ten rodzaj działalności jest przyporządkowany do trzeciego sektora gospodarki, czyli sektora usług, który obejmuje różne rodzaje aktywności, m.in. transport, handel, turystykę, ochronę zdrowia czy szkolnictwo wyższe. Jednak taka heterogeniczność usług wpływa na złożoność tego rodzaju działalności oraz wzrost konkurencyjności. W związku z tym podmioty świadczące usługi potrzebują odpowiedniego instrumentarium wspierającego zarządzanie oraz proces podejmowania decyzji, aby w efekcie maksymalizować zyski (w krótkim okresie) czy wartość (w długim okresie). W praktyce gospodarczej taką rolę pełni rachunkowość zarządcza z jej określonymi narzędziami i metodami.

W książce zaprezentowano ogólne spojrzenie na rachunkowość zarządczą, omawiając źródła jej powstania, etapy ewolucji oraz jej oddziaływanie na inne obszary biznesowe, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu o implementacji rachunkowości zarządczej w usługach. Wśród wybranych zagadnień rachunkowości zarządczej szczególną uwagę skupiono na instrumentarium w działalności marketingowej. W części dotyczącej aspektów działalności turystycznej opisano kategorię usługi turystycznej oraz scharakteryzowano rynek usług turystycznych, a także zaprezentowano dwa instrumenty rachunkowości zarządczej przydatne do wspierania zarządzania działalnością turystyczną – rachunek kosztów docelowych i rachunek cyklu życia usługi turystycznej. Omawiając z kolei zagadnienia rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych, wskazano rolę, jaką odgrywa ona w procesie zarządzania jednostkami gospodarczymi działającymi na rynku usług medycznych, jak również jej cele, zadania oraz wybrane narzędzia.

Autorzy monografii mają nadzieję, że treści w niej zawarte będą skłaniać do dalszych badań empirycznych i dyskursu naukowego, a przy tym dostarczają przydatnych informacji dla praktyków.

O autorach

Justyna Dobroszek – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka bądź współautorka książek i artykułów z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności z ukierunkowaniem na działalność logistyczną. Członek European Accounting Association oraz redaktor operacyjny czasopisma naukowego „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”.

Michał Biernacki – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor bądź współautor książek i artykułów dotyczących środowiskowej rachunkowości zarządczej, nowoczesnych modeli rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej w działalności usługowej oraz rachunkowości komputerowej. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej z naciskiem na rachunkowość środowiskową.

Małgorzata Macuda – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, romanistka, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości szpitali oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Członek European Accounting Association, International Association for Accounting Education & Research oraz Association Internationale des Economistes de Langue Française. Sekretarz międzynarodowego czasopisma „La Revue Internationale des Economistes de Langue Française” w latach 2016–2017.