Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej

Ewa Walińska (autorka), Agnieszka Wencel (autorka), Ireneusz Górowski (autor)

Tytuł:     Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej
Seria:     70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:     212
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     19.09.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-62-1

Opis

Niniejsza monografia podejmuje zagadnienie podatku dochodowego od osób prawnych, które staje się obecnie coraz bardziej złożone, zwłaszcza w krajach, w których istnieje autonomia prawa bilansowego i podatkowego.

Regulacje podatku dochodowego stanowią źródło istotnego ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, którego poziom zależy w szczególności od zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Jednym ze sposobów ograniczania tego ryzyka jest dobrze zorganizowany i sprawnie działający wewnętrzny podsystem rachunkowości podatkowej.

Celem głównym monografii jest identyfikacja i uzasadnienie potrzeby wyodrębnienia w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa podsystemu rachunkowości podatkowej. Potrzeba ta jest skutkiem negatywnego oddziaływania regulacji podatku dochodowego na jakość informacji finansowych generowanych przez system rachunkowości. Dodatkowym celem jest identyfikacja zasad ujmowania podatku dochodowego w podstawowych elementach systemu rachunkowości, tj. w księgach rachunkowych, polityce rachunkowości oraz sprawozdaniach finansowych, z uwagi na to, że ich znajomość stanowi warunek konieczny właściwego zaprojektowania podsystemu rachunkowości podatkowej.

Zdaniem autorów wyodrębnienie podsystemu rachunkowości podatkowej pozwala na uzyskanie ekonomicznego, a nie podatkowego wymiaru danych generowanych przez rachunkowość finansową, co z kolei umożliwia ich integrację z danymi tworzonymi w systemie rachunkowości zarządczej.

W monografii objaśniono system rachunkowości w kontekście regulacji podatku dochodowego. Przedstawiono ogólne relacje pomiędzy prawem bilansowym a podatkowym, porównanie zasad pomiaru wyniku finansowego i dochodu, a także wyniki analizy orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.

Omówiono również sposób ujęcia podatku dochodowego w podstawowych elementach systemu rachunkowości, w tym w księgach rachunkowych, polityce rachunkowości i sprawozdaniach finansowych. W końcowej części zamieszczono rozważania dotyczące procesu wyodrębnienia systemu rachunkowości podatkowej jako autonomicznego podsystemu rachunkowości.

O autorach

Ewa Walińska – prof. dr hab., kieruje Katedrą Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Głównymi obszarami jej zainteresowań są zagadnienia pomiaru, wyceny i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego), relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych. Jest przewodniczącą Komisji Nauki Rachunkowości działającej przy Łódzkim Oddziale PAN. Autorka i współautorka ponad 340 publikacji książkowych i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Agnieszka Wencel – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pełni funkcję koordynatora międzywydziałowych studiów magisterskich na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, jest również koordynatorem zajęć certyfikowanych przez ACCA obejmujących zagadnienia podatkowe. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na takich obszarach jak powiązania rachunkowości z systemem podatkowym oraz komunikowanie informacji interesariuszom sprawozdań finansowych i raportów biznesowych. Jest współautorką wielu książek i artykułów naukowych z zakresu rachunkowości finansowej oraz rachunkowości podatkowej.

Ireneusz Górowski – ekonomista i prawnik, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA. Prowadził wykłady na uczelniach krajowych oraz w USA. Koordynator akademicki studiów MBA KSB + Master w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor publikacji naukowych z zakresu rachunkowości. Wieloletni biegły sądowy. Autor licznych ekspertyz dla rad nadzorczych, zarządów spółek kapitałowych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych.