Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918–1939

Anna Szychta (autorka), Sławomir Jędrzejewski (autor), Mikołaj Turzyński (autor)

Tytuł:     Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918–1939
Seria:     70-lecie Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Cena okładkowa:     49 zł
Oprawa:     miękka ze skrzydełkami
Liczba stron:     220
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     19.09.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-63-8

Opis

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów stanowiła dla autorów monografii szczególną okazję do podjęcia próby ukazania znaczenia dorobku w zakresie regulacji, praktyki i teorii rachunkowości w Polsce w latach 1918–1939, w okresie tak bardzo ważnym z punktu widzenia tworzenia instytucji państwa i rozwoju gospodarki rynkowej w naszym kraju.

Książka opisuje stan regulacji prawnych i kształtowanie się praktyki rachunkowości, zawiera też interpretację piśmiennictwa dotyczącego rachunkowości w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce w świetle uwarunkowań historycznych oraz przemian społeczno-gospodarczych w tym okresie. W czterech rozdziałach monografii autorzy przedstawiają następujące zagadnienia: (1) historyczny i społeczno-ekonomiczny kontekst rozwoju rachunkowości w Polsce, (2) ustawodawstwo w dziedzinie rachunkowości i podatków, (3) rachunkowość finansowa oraz (4) rachunek kosztów w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca prezentuje zatem najważniejsze elementy rozwoju rachunkowości w Polsce w badanym okresie, tj. aspekty prawne, teoretyczne, dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych, rachunku kosztów i budżetowania.

Niniejsza monografia wypełnia w znacznym stopniu lukę badawczą w obszarze historiografii rachunkowości w Polsce. Podjęta w niej problematyka była wcześniej przedmiotem zainteresowania niewielu badaczy, a wyniki ich badań są rozproszone w artykułach i referatach konferencyjnych. Monografia ta może być źródłem wiedzy zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów oraz doktorantów zainteresowanych historią rachunkowości. Autorzy ukazują w niej istotny wkład prawodawstwa i piśmiennictwa rachunkowości w Polsce w okresie międzywojennym w postrzeganie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów w następnych dziesięcioleciach w naszym kraju.

O autorach

Anna Szychta – dr hab., prof. nadzw. UŁ, jest kierownikiem Zakładu Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rozwoju rachunkowości zarządczej w skali globalnej oraz zagadnień teorii i historii rachunkowości. Jest autorką i współautorką ok. 180 publikacji, w tym kilkunastu z zakresu historii rachunkowości. Jest członkiem Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 2000–2011 pełniła funkcję sekretarza Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości”, a od 2011 r. jest redaktorem naczelnym tego czasopisma.

Sławomir Jędrzejewski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim (od 2014 r.). Stopień doktora uzyskał w 2012 r. na podstawie rozprawy Wycena przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej a jego sprawozdanie finansowe. Stały obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych stanowią zagadnienia historii rachunkowości finansowej, rachunkowości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz rachunkowości przedsiębiorstw działających w warunkach braku założenia kontynuacji działalności. Jest autorem i współautorem monografii oraz artykułów naukowych związanych z obszarem zainteresowań.

Mikołaj Turzyński – dr hab., prof. nadzw., pracuje w Zakładzie Teorii Rachunkowości w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Stały obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych stanowią zagadnienia rachunkowości umów leasingu, a dodatkowo historia rachunkowości w Polsce i na świecie oraz kwestie związane z etyką biznesu i deontologią zawodową księgowych i biegłych rewidentów. Jest autorem ponad 100 publikacji z dziedziny rachunkowości, ostatnio m.in.: Opodatkowanie stron umowy leasingu oraz Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości.