Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji

David H. Sandler (autor), David Mattson (autor)
Joanna Polachowska (tłumaczka), Dariusz Milczarek (autor wprowadzenia)

Tytuł i podtytuł:     Nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji. Siedem kroków innowacyjnej sprzedaży według Systemu Sandlera
Dane oryginału:     You Can’t Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar. Sandler Training’s 7-Step System for Successful Selling, 2nd edition, Sandler Systems, 2015
Cena okładkowa:     69 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     248
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     drugie
Data wydania:     28.03.2018
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-47-8

Opis

Nowe wydanie książki Davida Sandlera, będącej światowym bestsellerem i klasykiem literatury biznesowej, zostało uaktualnione i uzupełnione o działania w nowych realiach rynkowych przez Davida Mattsona – następcę Sandlera w firmie szkoleniowej Sandler Training.

Rewolucyjny program szkolenia sprzedawców, System Sprzedaży Sandlera, uzasadnia przestarzałość i nieskuteczność tradycyjnych metod sprzedaży i wprowadza zasady, których przestrzeganie gwarantuje sukces w zawodzie handlowca. Sandler, opierając się na doświadczeniach z własnej wieloletniej praktyki i przedstawiając barwne przykłady, wskazuje między innymi, w jaki sposób:

  • przejmować inicjatywę w kontakcie z klientem oraz stosować niezawodne, skuteczne techniki komunikacji,
  • koncentrować się na kliencie i jego potrzebach zamiast na własnym produkcie lub usłudze,
  • dostrzegać manipulację potencjalnego klienta oraz radzić sobie z nieszczerością i niesłownością,
  • pogłębiać relacje z klientem, nie stając się przy tym jego bezpłatnym konsultantem,
  • opanować siedem niezbędnych etapów procesu sprzedaży (ukazanych w obrazowym modelu „łodzi podwodnej Sandlera”),
  • używać portali internetowych do poszukiwania i oceny potencjalnych klientów,
  • zawierać z klientem „kontrakt wyprzedzający”, będący gwarancją efektywnego wykorzystania poświęconego mu czasu,
  • doskonalić własne nastawienie i zachowania – które są warunkiem sukcesu w sprzedaży – oraz kształtować motywację.

Obecne wydanie zostało rozszerzone o wskazówki dotyczące zastosowania systemu Sandlera w sprzedaży dla korporacji, zamieszczono też najnowsze studia przypadków zaczerpnięte z praktyki Sandler Training.

Adresaci

Krąg osób, dla których książka będzie cenną pomocą w rozwoju kariery zawodowej, obejmuje wszystkich zainteresowanych radykalną poprawą wyników w sprzedaży – pracowników wszystkich szczebli zarówno małych, jak i wielkich firm.